پایگاه دانش علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار - sref.ir

مسئله‌های چالشی برنامه‌نویسی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

پل‌های ارتباطی

Flutter یک کیت توسعه رابط کاربری نرم‌افزار است که توسط شرکت گوگل ساخته شده است. از Flutter برای تولید سیستم‌های نرم‌افزاری چند سکویی (Cross-Platform) استفاده می‌شود. Flutter می‌تواند یک سورس کد واحد را سازگار با هر مرورگر وب به هر سکوی مورد نظر از قبیل Fuchsia، Android، iOS، Linux، macOS و Windows تبدیل کند.

Copy 1$ sudo apt update

Copy 1$ sudo apt install snapd

Copy 1$ sudo snap install hello-world

Copy 1$ hello-world

Copy 1$ sudo snap install flutter --classic

Copy 1$ flutter sdk-path

Copy 1$ flutter doctor

مرتب‌سازی موضعی از الگوریتم‌های کاربردی و مهم به‌شمار می‌رود. به عنوان نمونه، در مسئله‌ی یافتن کوتاه‌ترین مسیر از این الگوریتم استفاده می‌کنیم.