پایگاه دانش علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار - sref.ir

مسئله‌های چالشی برنامه‌نویسی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

پل‌های ارتباطی

تعداد مطلب: 29  |  فیلتر بر اساس تگ/کلیدواژه (#������������)
درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی حبابی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی درجی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی انتخابی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی ادغامی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی سریع

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی شمارشی

مساله‌های الگوریتمی

جستجوی دودویی

مساله‌های الگوریتمی

برج‌های هانوی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب سازی هرمی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی سطلی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی مبنایی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی صدفی (شِل)

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی مسیر حرکت ماشین‌ها

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی چاپ‌گر خطی

درس طراحی الگوریتم‌ها

حد پایین مسئله‌ی مرتب‌سازی

مساله‌های الگوریتمی

برنامه برعکس کردن عدد

مساله‌های الگوریتمی

مولفه‌های همبندی گراف

مساله‌های الگوریتمی

پیدا کردن مسیر در ماتریس

مساله‌های الگوریتمی

برعکس کن جمع بزن

مساله‌های الگوریتمی

مساله نوشتن عدد به حروف

مساله‌های الگوریتمی

مساله تقاطع پاره‌خط‌ها

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی موضعی گراف جهت‌دار

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی حرکت سربازها

آردوینو

راه اندازی آردوینو در ویژوال استودیو

مساله‌های الگوریتمی

نمایش عدد در مبنای فاکتوریل

آردوینو

ارسال اعداد تصادفی به پورت سریال

پروژه‌های برنامه‌نویسی

ابزار جالب شناسایی مقاومت‌ها

پروژه‌های برنامه‌نویسی

پروژه دفترچه تلفن شخصی با فایل

مساله‌های الگوریتمی

معرفی کتاب مساله های الگوریتمی