پایگاه دانش علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار - sref.ir

مسئله‌های چالشی برنامه‌نویسی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

پل‌های ارتباطی

تعداد مطلب: 7  |  فیلتر بر اساس تاریخ انتشار (1399-07-10)
مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی حرکت سربازها

آردوینو

راه اندازی آردوینو در ویژوال استودیو

مساله‌های الگوریتمی

نمایش عدد در مبنای فاکتوریل

آردوینو

ارسال اعداد تصادفی به پورت سریال

پروژه‌های برنامه‌نویسی

ابزار جالب شناسایی مقاومت‌ها

پروژه‌های برنامه‌نویسی

پروژه دفترچه تلفن شخصی با فایل

مساله‌های الگوریتمی

معرفی کتاب مساله های الگوریتمی